Feb 21, 2012

Bạn đời


Làm việc đến 2h sáng, gần như mỗi ngày. Onsite suốt cuối tuần. Event đến 12h đêm. Bỏ cả ăn, quên cả uống. Bỏ qua Valentines, bỏ quên nhà cửa, bếp núc, sức khỏe, con cái....
><
Người ta hiểu, người ta xót xa, người ta cảm thông, người ta ân cần chăm sóc, người ta chia sẻ khó khăn, người ta đưa đón, người ta ủng hộ, người ta quán xuyến hết việc nhà, việc cửa, người ta dành dụm hết yêu thương....

Người ta của mình. Bạn thân của mình. Bạn tình của mình. Bạn đời của mình.

Thấy mình may mắn biết bao vì có được người ta trong đời này!

No comments: