Feb 23, 2012

[Song] Hai con thăn lằn con


Hai con thằn lằn con
đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn thiu
gọi chúng đến để mắng cho
Hai con thằn lằn con đuôi thì to
nhưng đã cụt rồi
Ôi đớn đau quá trời
thằn lằn ta khóc la tơi bời ...
Trời ơi :D

1 comment:

Thao Nguyen said...

Sao không giống bài hay hát vậy pa? ;))