May 2, 2012

2nd Anniversary Celebration

Năm nay ở nhà với Jolie nên chỉ ăn bánh kem thôi :)

No comments: