May 6, 2012

#Day 36 of Jolie

Hình chụp liên hoàn buổi sáng nhé. Bé đang nằm 8 với mẹ :D

No comments: