Feb 2, 2013

Hôm nay nhoi hơn mọi hôm

Lie hôm nay nhoi lắm á, sáng thức dậy sớm, nằm khều pa, rồi nói chuyện linh tinh 1 mình luôn. Cả ngày nhúng nhảy, nhoi nhoi với mẹ. Đến chiều ăn tiệc tất niên khu phố với mấy anh chị trong xóm.

Đến 8h tối cũng ngủ khò :D

No comments: