Apr 16, 2014

Sợ hãi & Tham vọng

Cái này có lẽ mới nghe lần đầu. Có vẻ vừa mâu thuẫn vừa đúng?!

Sợ hãi đến từ tham vọng. Nếu bạn có quá nhiều tham vọng, nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện. Nên chúng ta đừng quá tham vọng thì sẽ ít sợ hãi. 
Chẳng hạn, chúng ta mong đạt được 100% thành công nhưng thực tế chỉ đạt được 10% thôi, thì 90% còn lại sẽ là sợ hãi. Chúng ta cần biết hài lòng với 10% đạt được thì chúng ta sẽ chế ngự được nỗi sợ hãi.
Pháp Vương Drukpa


No comments: